24
Jul

Kuroko:

Kagami:

Hyuuga:

Kiyoshi:

Izuki:

Riko:

Mitobe:

Kise:

Midorima:

Takao:

Aomine:

Momoi:

Murasakibara:

Himuro:

Akashi:

posted hace 1 día @ 07:11 am with 110 notas
like
#knb #gifs #kagami taiga #Kuroko Tetsuya #aida riko #izuki shun #kiyoshi teppei #hyuuga junpei #Kise Ryouta #Midorima Shintarou #takao kazunari #aomine daiki #momoi satsuki #murasakibara atsushi #himuro tatsuya #Akashi Seijuurou #seirin #mitobe
17
Mar
hayuki106:

服裝修到要死了,坐等小二的DLC

hayuki106:

服裝修到要死了,坐等小二的DLC

reblogged hace 4 meses @ 07:28 am with 28 notas via/source
like
17
Mar
reblogged hace 4 meses @ 07:21 am with 123 564 notas via/source
like
17
Mar
reblogged hace 4 meses @ 07:15 am with 22 notas via/source
like
12
Mar
reblogged hace 4 meses @ 05:10 am with 4 787 notas via/source
like
12
Mar
reblogged hace 4 meses @ 05:10 am with 370 496 notas via/source
like
12
Mar
reblogged hace 4 meses @ 05:09 am with 1 266 notas via/source
like
12
Mar
From the Lamento: Beyond the Void Official Visual Fanbook

reblogged hace 4 meses @ 05:06 am with 595 notas via/source
like
12
Mar
reblogged hace 4 meses @ 04:56 am with 231 notas via/source
like
12
Mar

Go for someone who is proud to have you.

— Frank Ocean  (via kozakuramari)  
reblogged hace 4 meses @ 04:54 am with 486 722 notas via/source
like